CALL US
01 288 6878
ADMISSIONS
Apply Now

Coiste Gaeilge

Coiste Gaeilge

We are working towards achieving our Gaelbratach for promoting and using Gaeilge throughout our daily school life and school community. We are aiming to ensure that speaking Irish will become an integral part of the culture of St Raphaela’s. We have a Coiste Gaeilge made up of nominated and elected students from all classes.

Is scéim spreagtha í Gaelbhratach a thacaíonn le scoileanna atá ag iarraidh labhairt na Gaeilge a chur chun cinn.

 

Is iad príomhchuspóirí na scéime ná:

 

  • Tacú leis an obair a dhéanann múinteoirí chun spriocanna foghlama Churaclam Teanga na Bunscoile a bhaint amach i gcomhar le plean oifigiúil na scoile
  • Comhrá Gaeilge neamhfhoirmeálta a spreagadh mar chuid nádúrtha de shaol na scoile
  • Go mbeidh foirmlí teanga aontaithe sa phlean scoile agus iad in úsáid sna ranganna ar fad
  • Deiseanna rialta a chur chun cinn a mhéadóidh foclóir agus úsáid na Gaeilge i measc phobal na scoile, idir mhúinteoirí agus daltaí
  • Ról lárnach na dtuismitheoirí a aithint agus tacaíocht chuí a chur ar fáil dóibh

 

© St. Raphaela's N.S. 2021            Website by LPH*Media ltd.